Påmelding og vilkår for avbestilling

Depositum/ påmeldingsummen er på 6000 kr. Denne summen skal være betalt senest 14 dager etter påmelding. Vi sender e-post angående dette. Restbeløpet betales senest 60 dager før respektive reise. Ved påmelding senere en 60 dager før avreise betales hele reisen ved påmelding.

Avbestillingsbeskyttelse

Vi anbefaler at våre reisende tegner noen form for avbestillingsbeskyttelse. IA tilbyr ikke noen avbestillingsbeskyttelse men du kan enkelt tegne en slik forsikring gjennom ditt forsikringsselskap. Eventuelt www.europeiske.no
Bankene har ofte reiseforsikringer og avbestillingsforsikringer knyttet til sine betalingstjenester. Hvis slik beskyttelse ikke er tegnet gjelder våre vanlige avbestillingsregler. Se Reiseforsikring.

Obligatorisk kaskoforsikring på kr 1000 er ikke inkludert. Denne summen betales inn sammen med restbetalingen 60 dager før avreise. Denne forsikringen dekker alle skader på sykkelen, store som små. Ingen egenandel.

Reiseforsikring

Du må selv sørge for å ha en god reiseforsikring som dekker skade, hjemtransport og bagasje!

Force Majeure

Vi vil gjøre vårt ytterste for at bestilte reiser gjennomføres som planlagt eller med nødvendige endringer dersom noe uforutsett skulle oppstå. Dersom ytre omstendigheter (“force majeure”) gjør det umulig å gjennomføre reiseopplegget, medfører det normalt ingen reduksjon i reisens pris.